การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

รายงารผลการดำเนินงานตามคำร้องทั่วไปในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว

จากการประชุมประชาคมตำบลหนองทรายขาว ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และมีการสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ได้ร้องขอและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดำเนินงานตามคำร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามไฟล์แนบนี้

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย