ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

วินัยและการรักษาวินัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เอกสารแนบ วินัยและการรักษาวินั …

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดนีออน LED ขนาด 18W จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อหลอดนีออน LED ขนาด 18W จำนวน 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย