การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลหนองทรายขาว ให้แก่สุนัขและแมวที่ได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ในวัน เวลา ตามเอกสารแนบท้าย

กิจกรรมอบต.

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ดูเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่๒ บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่๒ บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย