โครงการปลูกต้นกล้วยคนละต้นเศรษฐกิจชุมชนจะเพิ่มพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการทำกิจกรรมโครงการปลูกต้นกล้วยคนละต้นเศรษฐกิจชุมชนจะเพิ่มพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ประชาชนตำบลหนองทรายขาว สามารถนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อใช้บริโภค เพราะกล้วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน ปลูกง่าย รับประทานง่าย และนำไปประกอบอาหารได้หลายประเภท