การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สร้างบ้านต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาโฉนดที่ดิน
  4. แบบแปลนอาคารที่สร้าง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →