โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองทรายขาวและประชาชนทั่วไปร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานองค์การบริหาส่วนตำบลหนองทรายขาว หมู่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตามวันเวลาราชการ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →