โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การมอบเจลให้แก่ผู้นำ) เพื่อนำไปแจกประชาชนในแต่ละหมู่ (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →