โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับแลกขยะอันตราย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรับซื้อขยะรีไซเคิลและรับแลกขยะอันตรายตามกำหนดการเดือนนี้ออกรับเพียง 1 วันนะคะท่านใดที่สนใจขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →