พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันพุธที่  25  ธันวาคม  2562  เวลา 08.00 น.ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีคณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว, หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, และตัวแทนครัวเรือนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →