การใช้โฟมบรรจุอาหาร ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในตำบล อันนำไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวเป็นองค์กรปลอดโฟม 100%

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →