สถิติการเข้ารับบริการ เดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ

ลักษณะส่วนงานที่รับบริการ

จำนวน

ร้อยละ

1

ด้านการศึกษา

2

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

3

ด้านรายได้ หรือ ภาษี

4

44.44

4

ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม

1

11.11

5

ด้านกองช่าง

4

44.44

 

รวม

9

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →