รายงานการการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเผยแพร่รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →