ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการแรงานซ่อมแซมหลังคาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →