ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ไทยรัฐจำนวน 19 ฉบับ และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวน 19 ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →