ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาขุดดินวางท่อเมนประปา ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 68 เมตร พร้อมกลบ บริเวณบ้านนายสุรพล​ สุทธิธา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →