ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองลำโพนทอง บริเวณหลังบ้านร.ต.ยงยุทธ สร้อยน้อย หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว โดยจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันคลองลำโพนงทองที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันคลองลำโพนทอง บริเวณหลังบ้านร.ต.ยงยุทธ สร้อยน้อย หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว โดยจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันคลองลำโพนงทองที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →