ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่สินค้าโอทอปของตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นที่สนใจของประชาชน และเพื่อการระบายสินค้าของตำบลอีกทางเลือกหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →