ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและผลงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเผยแพร่สินค้าโอทอปของตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นที่สนใจของปราชน และเพื่อเป็นการระบายสินค้าของตำบลอีกทางหนึ่งและเพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →