โครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561 เพื่อให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีทักษะอาชีพ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →