ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง (ห้องน้ำ-ส้วม, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้ง (ห้องน้ำ-ส้วม, ห้องอาบน้ำ, ห้องครัว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →