กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านมะขามเฒ่า-คลองลำโพนทอง หมู่ที่ 2

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านมะขามเฒ่า-คลองลำโพนทอง หมู่ที่ 2 นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →