กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสระเตย – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3024 หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสระเตย – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3024 หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →