กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองลำโพนทองช่วงบ้านนางพรทิพย์ ราชอาสาถึงบ้านนายทองอยู่ กระเป๋าทอง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองลำโพนทองช่วงบ้านนางพรทิพย์ ราชอาสาถึงบ้านนายทองอยู่ กระเป๋าทอง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 30  มิถุนายน 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →