ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 4 ฐาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านการเล่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 4 ฐาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ผ่านการเล่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →