ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแมคโครเพื่อขุดลอกวัชพืช ตามโครงการคลองสวยน้ำใสคืนชีงิตใหม่ไร้ขยะ และกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมารถแมคโครเพื่อขุดลอกวัชพืช ตามโครงการคลองสวยน้ำใสคืนชีงิตใหม่ไร้ขยะ และกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →