การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ขอประชาสัมพันธ์การเสียภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดการชำระภาษีภายใน 31 สิงหาคม 2563

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →