โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนหนองทรายขาว ร่วมกับ วัดสระเตยใหญ่ และโรงเรียนบ้านสระเตย ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยระหว่างวันที่ 9 – 14 กรกฎาคม 2562 ทำการหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสระเตยใหญ่ และในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 พิธีแห่เทียนพรรษา โดยมี คณะผู้บริหาร สามาชิกสภา อบต.หนองทรายขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.หนองทรายขาว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสระเตย และประชาชนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ณ วัดสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 4 เพื่อนำไปถวายวัดต่าง ๆ ภายในตำบลหนองทรายขาว

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →