ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรบปรุงซ่อมแซมประตูสเตนเลสทางเข้า-ออก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามปริมาณงานที่ อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรบปรุงซ่อมแซมประตูสเตนเลสทางเข้า-ออก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตามปริมาณงานที่ อบต.หนองทรายขาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →