ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บริเวณห้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์บริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยถมดิม (พร้อมแต่งเกลี่ย) จำนวน 200 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา บริเวณห้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์บริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยถมดิม (พร้อมแต่งเกลี่ย) จำนวน 200 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →