ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรอ์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ProMFP M 177fw รุ่น Toner HP CF 130A จำนวน 1 ชุด (สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรอ์ ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet ProMFP M 177fw รุ่น Toner HP CF 130A จำนวน 1 ชุด (สีดำ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →