ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงาน เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายสน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการแรงงาน เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายสน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →