กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →