ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเทียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย ตำบลหนองทรายขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการติดตั้งบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเทียวกรอบสี่เหลี่ยม บริเวณหน้าบ้านนางอุษณีย์ เครือขอน หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย ตำบลหนองทรายขาวนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →