ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →