ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ กระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หนองทรายขาว ร่วมกับอบต.เชียงงาและอบต.โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ กระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.หนองทรายขาว ร่วมกับอบต.เชียงงาและอบต.โพนทอง ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ นารายณ์ ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →