ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาวัสดุในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกบอรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองทราขาว ร่วมกับอบต.โพนทอง และอบต.เชียงงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุในการฝึกปฏิบัติ ตามโครงการฝึกบอรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองทราขาว ร่วมกับอบต.โพนทอง และอบต.เชียงงา ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →