ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาส จ้างพาหนะนำผู้เข้ารับการอบรมจากอบต.หนองทรายขาว ไปสถานที่อบรม ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดจ้างพาหนะนำผู้เข้ารับการอบรมจากอบต.หนองทรายขาว ไปสถานที่อบรม ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟแอนด์ คันทรีคลับ ต.วังเพลง อ.โคกสำฮรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →