ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้ จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้ จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →