ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการแรงงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในตำบลหนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →