ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงงานทั่วไป ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ปิด-เปิดไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.หนองทรายขาว และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการแรงงงานทั่วไป ดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ปิด-เปิดไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน อบต.หนองทรายขาว และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →