ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการแรงงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →