ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 150×270 ซ.ม. ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างเหมาทำป้ายไวนิลขนาด 150×270 ซ.ม. ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →