ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินซ่อมแแซมท่อส่งน้ำประปา บริเวณทางเข้านานายไพวงษ์ ชินบุตร หมู่ที่ 4 ตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาว กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจัดจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินซ่อมแแซมท่อส่งน้ำประปา บริเวณทางเข้านานายไพวงษ์ ชินบุตร หมู่ที่ 4 ตามปริมาณงานที่อบต.หนองทรายขาว กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →