ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ DONGFENG หมายเลขทะเบียน บร. 711 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ DONGFENG หมายเลขทะเบียน บร. 711 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →