กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →