กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาวกุลยา เรืองรุ่ง ถึง บ้านเรืออากาศตรีศิริ เร่งริลา หมู่ที่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสาวกุลยา เรืองรุ่ง ถึง บ้านเรืออากาศตรีศิริ เร่งริลา หมู่ที่ 4 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี นั้น และได้ส่งมอบงานแล้ว จึงแแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →