ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางสาวกุลยา เรืองรุ่ง ถึง บ้านเรืออากาศตรีศิริ เร่งริลา หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านนางสาวกุลยา เรืองรุ่ง ถึง บ้านเรืออากาศตรีศิริ เร่งริลา หมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →