ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →