ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →