การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว ซึ่งตามระเบียบเบี้ยยังชีพฉบับที่ 2 ปี 2560 บอกไว้ว่า ถ้ามีผู้สูงอายุย้ายล่ะ ต้องทำยังไงบ้าง ในหนังสือฉบับนี้บอกไว้ว่า ถ้ามีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาไปยังที่อื่น ให้ อปท.เดิมแจ้งให้ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน2564 และ อปท.ใดที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ก็ให้จ่ายต่อไปจนสิ้นสุดปีงบประมาณ คือเดือนกันยายน 2564 ส่วน อปท.แห่งใหม่ที่รับลงทะเบียนก็จะจ่ายต่อในปีงบหน้า แล้วถ้าหากว่า ผู้สูงอายุย้ายออกไปแต่ไม่ไปลงทะเบียนในที่แห่งใหม่ล่ะ จะทำยังไง (คือไม่ทันในเดือนพฤศจิกายน 2564 ) ก็ต้องบอกว่า ผู้สูงอายุท่านนั้นไม่มีสิทธิ หรือเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 1 ปี

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →