โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอกภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางในช่วงเทศกาลปีใหม่

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →