โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2564 (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองทรายขาว โรงเรียนบ้านสระเตย วัดในตำบลหนองทรายขาว และประชาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมถนนเส้นทางการจราจรตลอดเส้นทางสาธารณะพื้นที่รกร้าง ที่บดบังภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการต่าง ๆ  

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →